Tegevusvaldkonnad

Meie peamised tegevusvaldkonnad on järgmised:

 • kohtuvaidlused;

 • pangandusõigus (vaidlused panga ja kliendi vahel);

 • pankrotiõigus;

 • ühinguõigus (juriidiliste isikute asutamine, kontaktisiku teenus, ühinemised, jagunemised ja ümberkujundamised, koosolekute planeerimine, kokkukutsumine ja läbiviimine, juhatuse ja nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine, aktsiate ja osade üleandmine ja pantimine, kapitali suurendamine ja vähendamine jms);

 • perekonnaõigus (abieluvaralepingute ettevalmistamine, lahutus, ühisvara jagamine, elatis abikaasale, lapsele või vanemale, eestkoste, vanema õiguste äravõtmine, lähenemiskeeld);

 • pärimisõigus (testamendi koostamine, pärandi jagamine, pärijate väljaselgitamine, vaidlused);

 • kindlustusõigus (esindamine ja nõustamine vaidlustes);

 • õigusalane audiit ja ekspertiis;

 • tööõigus (töötaja ja tööandja esindamine läbirääkimistel, vaidluskomisjonis ja kohtus);

 • võlaõigus (lepingud ja lepinguvälised võlasuhted, sh vaidlused, kahjuhüvitise ja võlgnevuste sissenõudmine);

 • migratsiooniõigus (elamisload, kodakondsus, vaidlused);

 • meditsiiniõigus (patsientide kaitse);

 • karistusõigus (kaitsmine ja esindamine seoses majanduskuritegudega);

 • liiklusõigus (kaitsmine ja esindamine seoses liiklusõnnetustega ja rikkumistega).